Ingen polishögskola i Östersund

Det blir ingen polisutbildning vid Mittuniversitetet och Östersund, enligt det förslag som på onsdagen lämnades till regeringen.

Det är rektorn vid högskolan i Dalarna, Agneta Stark, som utrett frågan och hon lämnade i dag sin rapport till regeringen.

Agneta Stark föreslår att en framtida polishögskola placeras på någon av högskolorna i Borås, Dalarna, Malmö eller vid Karlstads universitet.

Ett femtontal orter har visat intresse för den nya utbildningen, och Östersund var en av dem.