Arbetsförmedlare straffas

En kvinna som tidigare jobbat som arbetsförmedlare i Östersund, riskerar att få en disciplinpåföljd. Orsaken är att hon felaktigt beviljat en arbetslös anställningsstöd.

Bland annat hade den arbetslöse inte varit inskriven tillräckligt länge hos arbetsförmedlingen och handläggaren ska ha brustit i dokumentationen av ärendet.

Och utredningen efteråt visade att kvinnan var medveten om att hon brutit mot gällande regler.

Enligt arbetsmarknadsstyrelsens ledning är förseelsen inte att betrakta som ringa - och personalansvarsnämnden rekommenderas därför att meddela kvinnan, som fortfarande är anställd inom arbetsmarknadsverket, en disciplinpåföljd.