Funktionshindrades rättigheter kränks

Det finns risk för att funktionshindrades rättigheter kränks i länet, det visar en undersökning som länsstyrelsen gjort.

De flesta kommunerna saknar nämligen riktlinjer för vilken typ av hjälp och stöd personer med olika typer av handikapp har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Och de kommuner i länet som har riktlinjer - Bräcke, Krokom och Strömsund - får kritik för att de inte är tillräckligt bra.