Passiv rökning drabbar hemtjänstpersonal

Trots att den passiva rökningen mer eller mindre försvunnit i samhället, tvingas fortfarande hemtjänstpersonal att arbeta i rökiga miljöer. På flera håll, till exempel Västernorrland och Jämtland, har man därför tvingats installera luftrenare i vissa bostäder för att skydda personalen.

För människor som arbetar i en annan människas hem är alltså passiv rökning fortfarande en hälsorisk.

Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, krockar nämligen med arbetsmiljölagen och tobakslagen, som säger att ingen ska behöva utsättas för rök i sin arbetslokal.

I Örnsköldsvik har man försökt komma till rätta med problemet genom att installera luftrenare.