Nationalparksplaner upprör

Planerna på att göra nya nationalparker i länet upprör, många tror att det ska förstöra för skoterturismen. I till exempel Ljungdalen strax söder om den tänkta parksgränsen är många rädda om tex. skoterturismen och vill inte ha en nationalpark.

Naturvårdsverket vill göra nationalpark av Vålådalens naturreservat, och dessutom göra en ny nationalpark i fjällområdet runt Sylarna.

Fjällnaturen ska skyddas, samtidigt som begreppet nationalpark drar turister, är det tänkt.