Jägareförbundet fick ny ordförande

Torsten Mörner, statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, valdes i helgen till ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Han ersätter förre ÖB Owe Wiktorin, som samtidigt utnämndes till hedersledamot efter fyra år som ordförande i Jägareförbundet.