Brottsoffer får hjälp via Internet

Om du utsätts för eller kommer i kontakt med brott av olika slag finns nu information samlad på Internet om var du kan få stöd och hjälp.

Det är Brottsoffermyndigheten som startat en ny webbplats med information om bland annat rättsprocessen, kontaktvägar och ersättningsmöjligheter.

Webbplatsen har speciella avdelningar för ungdomar och sexualbrottsoffer.

Adressen är: brottsofferportalen.se.