Landshövdingar kräver tydlig arbetsbeskrivning

Det uppmärksammade åtalet för mutbrott mot landshövding Maggi Mikaelsson har lett till reaktioner bland hennes ämbetskollegor.

Landets landshövdingar vill ha en tydligare beskrivning av vilka krav och förväntningar de har på sig när det gäller att representera länen och främja deras utveckling.

Östergötlands landshövding Björn Eriksson har därför tillsammmans med sin kollega i Jönköpings län, Lars Engqvist, författat en brev till det ansvariga statsrådet kristdemokraten Mats Odell där de kräver en tydligare arbetsbeskrivning, rapporterar SR Östergötland.

De uppgifter som är direkt kopplade till den statliga myndigheten är angivna i verksförordningar och i länsstyrelseinstruktionen, men det är otillfredsställande att landshövdingens representativa roll bara anges indirekt, skriver Eriksson och Engqvist.

Maggi Mikaelsson är för övrigt gäst i programmet P 4 Extra efter klockan 1330, måndag eftermiddag.