4 500 kräver bättre parkeringar i Åre

Den sextonde maj ska namnunderskrifterna där man kräver en lösning på parkeringsproblematiken i Åre överlämnas.

Då träffas företrädare för fastighetsägarna och Åre kommun för att diskutera frågan.

- Vi tycker att det är ett lämpligt tillfälle att lämna namnlistorna då, säger handlaren Lars Ocklind som varit en av de drivande i frågan.

Ungefär 4 500 personer har skrivit på listorna med krav på rimliga möjligheter att parkera i Åre.

- Ett parkeringhus skulle vara den bästa lösningen, tycker Lars Ocklind.

Men exploatörerna i Åre verkar inte så intresserade av att bygga det, säger han.