Skräpigt i Åre by

Byggarbetsplatserna i Åre måste nu städas. Det är många som upplever att det är allmänt skräpigt i byn.

I ett brev till de berörda byggherrarna vädjar kommunchefen nu att de omedelbart städar kring sina byggen. Om det inte är gjort inom två veckor kan det bli frågan om vitesförelägganden.