Lantbrukare kan tillverka egen el

Inom två år kan lantbrukare i länet komma att tillverka el via gårdsanläggningar för biogas. Just nu pågår ett projekt där ett tiotal gårdar med över 100 mjölkkor diskuterar möjligheten att bygga anläggningar där gödsel omvandlas till biogas.

För bönderna innebär biogasen att gårdarna kan minska användningen av fossila bränslen och konstgödning, men biogasen skulle även kunna vara till nytta för andra. Det säger Sven Wadman som är biogasansvarig på Jegrelius Forskningscenter i Ås.
- Du får ju en global påverkan. Man kanske inte ser det i en liten anläggning, men för varje halmstrå man plockar ihop för att göra biogas så kan man ju ersätta fossilt bränsle. Gör man då mer elström än vad man själv behöver på sin egen gård, då kan man ju hjälpa Jämtkraft att leverera ström. Det är ju en global marknad.
   Inom ett år hoppas Sven Wadman att det står klart om det blir någon satsning på gårdsanläggningar för biogas.