Västerbotten ger mer stöd till funktionshindrade

Funktionshindrade kan ha svårt att få sina rättigheter tillgodosedda hos kommunen, som ska tillhandahålla stöd enligt LSS, lagen om särskilt stöd. I Västerbotten får funktionshindrade därför extra juridisk hjälp.

Färre än tio funktionshindrade överklagar årligen kommunens avslag, efter att de sökt stöd enligt LSS. Det är också ovanligt att de får rätt i länsrätten, i de fall de överklagar.
   I Västerbotten finns ett Brukarstödscentra som hjälper funktionshindrade med juridisk rådgivning om dom vill överklaga. Josefin Mikaelsson är jurist på centrat. Hon tycker att de ger värdefull hjälp till många.
- Eftersom vi arbetar med det här dagligen så kan vi ge tips, råd och information som man behöver. Det här gör vi hela dagarna, så vi blir proffs på de här områdena.