Flygledarbrist försenar Östersundsflyg

Brist på flygledare har gjort att flygen från Östersund till Stockholm försenats vid flera tillfällen. I morse var ett av morgonplanen försenat och det berodde på sjukanmälningar bland flygledarna på Arlanda.

På Luftfartsverket utbildas nu nya flygledare för att komma till rätta med bemanningen. Enligt Luftfartsverket beror problemet på en eftersläpning i tillgången på flygledare sedan flygandet sjönk i början av nittiotalet.