Fler fuskare på universiteten upptäcks

Allt fler högskolestudenter upptäcks och straffas för att ha fuskat eller på annat sätt ha brutit mot reglerna. I fjol var det 482 studenter som varnades eller stängdes av från undervisningen. Det är en ökning med nio procent jämfört med året innan, visar Högskoleverkets rapport. Vid Mittuniversitet blev 7 elever antingen avstängda eller varnade.