Byggtvist i Vemdalen kan avgöras på torsdag

På torsdag eftermiddag avgörs förmodligen tvisten om ett nästan färdigbyggt hus i Vemdalen som ser inte ut som det hus som byggaren fick bygglov till. I stället för en våning med souterräng så har huset två våningar med souterräng.

Miljö- och byggchefen i Härjedalen tycker inte att huset följer bygglovet och det tycker inte stadsarkitekten heller.

Deras förslag till miljö- och byggnämnden är att kräva att huset återställs till vad byggaren fick bygglov för och ta bort t den översta våningen.

Byggarens eget förslag är att täcka souterrängvåningen med jord så att det blir en källare. På torsdag eftermiddag ska ärendet behandlas av miljö- och byggnämnden i Härjedalen.