Krokomsprotester i dag mot tung trafik

Den tunga trafiken genom Krokoms samhälle måste bort för att göra boendemiljön säkrare och tystare. Det var budskapet idag när vänsterpartiet och hyresgästföreningen demonstrerade i Krokom för att markera att man värnar om närmiljön.

Ett trettital ortsbor hade letat ut sig för att säga sin mening.

Kommunstyrelsen ordförande Maria Söderberg sa att man sökt kontakt med Vägverket i frågan men ännu utan resultat.