Oväder kostar pengar för parkförvaltning

Ovädren runt påsk - och den första blötsnön som knäckte många träd - har ställt till det för parkförvaltningen i Östersund. Röjningsarbetet kostar stora pengar och det tar mycket längre tid att städa upp i parker och andra områden inför sommaren.

Sebastian Nilsson är en av de parkarbetare som är ute och röjer upp.

I vanliga fall får parkarbetarna mest röja undan löv och ris på våren, men nu är det stora stenar, grenar, knäckta träd, plankor och till och med utemöbler som blåst runt och som ska bort för att gräsmattorna ska vara rena när de behöver klippas om någon vecka.

Förutom att arbetet tar mycket längre tid kostar det också mera pengar för kommunen - runt 700 000 kronor extra har parkförvaltningen fått punga ut med.

Pengar som tas från andra områden: till exmpel skogsvård och skogsröjning.