Skidstadion i Östersund ska rustas

Kommunstyrelsen i Östersund vill att fullmäktige ska ge kultur- och fritidsnämnden nästan fem miljoner kronor mer i investeringsram för investeringar på Skidstadion.

Pengarna tas från kommunens rörelsekapital. Kommunstyrelsen beslutade i går tisdag att godkänna en ansökan om strukturfondsmedel för investeringar i markarbetet och data/telekommuniktaion på skidstadoin i Östersund.

Motfinansieringen på 545 100 kronor tas från kommunens utvecklingsanslag.