Räddningstjänstförbundet får mera pengar

Krokoms kommun vill inte genomföra några nedskärningar av verksamheten i räddningstjänstförbundet i den egna kommunen. - Styrkan i Nälden bör finnas kvar, det säger Owen Laws som är vice ordförande i Räddningsförbundet.

Därför ska mer pengar tillföras räddningstjänsten och det formella beslutet kommer att tas kommunstyrelsen i morgon.

Totalt får räddningstjänstförbundet en miljon kronor mer - och Krokom ska stå för en fjärdel av summan.

Sen beslutar varje kommun om sina budgetramar i juni och först i höst kan man säkert veta hur räddningstjänsten i de fyra kommer att se ut.