Klimatförändringarna märks av i länets trädgårdar

De senaste 10 åren har den växtzon som länet befinner sig blivit något varmare, men förändringarna går långsamt, säger trädgårdsmästaren Sven Björkebaum i Östersund.

- Den skillnad vi har märkt de senaste tio åren är mindre än en halv växtzon, säger han till SR Jämtland.