Klimatförändring förändrar arterna i fjällen

Klimatförändringarna i fjällen märks bland annat genom att fågellivet förändras. Flera arter har försvunnit och flera nya har kommit till.

Nötväcka, grönfink och kaja och har kommit till de senaste åren och vissa ugglearter och rovfåglar försvinner. Det gäller till exempel fjällvråk och jaktfalk.

- Visst är det roligt att vi får se de här sydliga arterna här uppe, men samtidigt om andra arter minskar känns det inte som en fördel. Man vill ju helst att de arter som är anpassade hit ska trivas, säger ornitologen Bengt Warensjö i Funäsdalen till SR Jämtland.