Snuset hyllas i medicintidskrift

Snus kan vara ett bra alternativ för att minska skadeverkningarna av rökning. Det skriver den ansedda brittiska medicinska tidskriften The Lancet i sitt senaste nummer.

Orsaken är att risken att drabbas av cancer är betydligt mindre för snusare än för rökare. Risken att drabbas av lungcancer är till exempel tio gånger lägre för snusare än för rökare. Den enda cancerform som snusare löper ökad risk att drabbas av är den ovanliga cancern i bukspottskörteln . Och även för den gäller att rökarna löper större risk än snusarna, skriver The Lancet.