Öppna arbetslösheten 3,1 procent i april

Den öppna arbetslösheten i länet sjunker. Samtidigt har antalet långtidsarbetslösa ökat både bland vuxna och ungdomar enligt färsk statistik från länsarbetsnämnden.

Rapporten om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län innehåller också siffror om hur utvecklingen varit under de senaste tio åren, alltså sedan 1997. Antalet lediga platser som anmäls till arbetsförmedlingen har mer än fördubblats under perioden, från 4 070 till 8 694. Samtidigt har antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen minskat med 4 624, en utveckling som speglar den goda konjukturen enligt länsarbetsnämnden.

Att antalet långtidsarbetslösa samtidigt ökar beror enligt länsarbetsdirektör Göran Nilsson på att de arbetsmarknadspolitiska programmen fått minskade resurser.