Så ska fler lockas handla i Östersund

Et förslag finns nu till hur förändringar i centrum ska locka fler att handla i Östersund.

Storöstersunds Köpmannaförening, STÖK, beräknar att de tappar intäkter på 500 miljoner kronor årligen när länsbor väljer att handla i t ex Sundsvall och Stockholm istället för Östersund. Nu har de en plan för hur konsumenterna ska lockas tillbaka. Med hjälp av en konsultfirma har köpmännen kommit fram till en rad förslag. Några av idéerna går ut på att locka fler affärskedjor till Östersund, göra om fler hus till gallerior och förvandla polishuset till flerbostadshus eller till ett hus med affärer.