Kurs om samiska kultplatser ställs in

Uppsala universitet tvingas ställa in sommarkursen Fjällexkursion där deltagarna skulle mäta och kartlägga samiska kultplatser. Orsaken är att Gagna sameby i Norrbotten protesterat mot besöket då de anser att universitet inte respekterar deras heliga offerplatser och stör renbetet.

- Med facit i hand inser jag att vi borde ha diskuterat med den aktuella samebyn innan kursen spikades. De tär alltid olyckligt att tvingas ställa in en kurs som redan finns i kurskatalogen, säger Eva Hellman som är universitetslektor i religionshistoria till Uppsala Nya Tidnings nätupplaga.