Klimatförändringarna i norr studeras

Ett nytt forskningsprojekt ska studera hur den biologiska mångfalden i norr påverkas. Två forskare i Umeå har fått 1,8 miljoner kronor från Nordiska ministerrådet till projektet

Christer Jonsson som är professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet säger att växter och djur som är beroende av kallare klimat kan försvinna från stora områden. Deras livsmiljöer kryper norrut eller upp på högre höjder, och med tiden blir miljöerna allt mindre.