Äldre samer berättar om hur klimatet ändrats

Äldre samers upplevelser av klimatförändringarna ska nu sammanställas.

Nils Gustav Labba som är projektledare säger till sameradion att klimatintresset har gjort att det blir intressant att titta på hur klimatförändringarna kommer att påverka rennäringen.

Det är Sametinget, Svenska Samernas riksförbund och Svenska Lantbruksuniversitetet som står bakom projektet och det finansieras med ett bidrag på 325 000 kronor från Internationella polaråret.