Dålig arbetsmiljö i kyrkan

Arbetsmiljöverket är nu klara med sin granskning av arbetsmiljön i Svenska Kyrkan.

85 besök har gjorts på arbetsplatser i Härnösands stift, och nästan hälften av alla besök (38) ledde till krav från Arbetsmiljöverket.

Bland annat saknas planer för hur arbetsmiljöarbetet ska skötas och forum att diskutera problem i arbetsmiljön. På flera arbetsplatser är det också oklart vem som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna.