Sorkfeber sprids åter

Sorkfeber har åter börjat breda ut sig. I Västerbottens län har 540 personer sökt vård hittills i år, jämfört med 45 personer under hela fjolåret. Två personer har dött.

I de värst drabbade länen - Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland - ökade antalet fall från knappt 150 i fjol till över 1 000 hittills i år.

Den milda hösten och vintern tros ligga bakom.