Forskare vill granska åteljakt

Ett nytt forskningsprojekt i Orsa finnmark - nära gränsen till Härjedalen - vill ta reda på hur björnar beter sig vid åteljakt, något som varit förbjudet sen år 2001.

Med hjälp av kameror vill forskarna få en uppfattning om hur björnar beter sig vid åtel, särskilt om de har ungar.

Resultatet ska sedan ge beslutsfattarna ett bättre underlag när frågan om åteljakt åter ska prövas.

Det är Skandinaviska björnprojektet i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå och Institutt for Naturforvaltning i Norge som ansöker hos länsstyrelsen i Gävleborg om att få sätta upp kameror i skogarna på båda sidor om länsgränsen i Orsa finnmark.