Plus för Ragunda efter första kvartalet

Ragunda kommun har kommit med en ekonomisk rapport för årets fyra första månader. Hittills ligger kommunen plus i förhållande till budget men prognoserna visar på ökade kostnader för pensioner och räntor. Vid slutet av året kan kommunen få ett underskott på cirka 4 miljoner kronor.