Biodlare vill hindra skadligt kvalster

Storsjöbygdens Biodlarförening vill hindra att varroakvalstret får fäste i länets biodlingar.

Information om vad som kan göras finns i det senaste numret av medlemstidningen. Den kommer att skickas till alla kända biodlare i länet. Hittills har man inte hittat några kvalster, men de provtagningar som inletts fortsätter.