Kors utplaceras längs livsfarliga vägar

Kors ska placeras ut längs Sveriges farligaste vägar - för att symbolisera dödsfall eller svåra olyckor som inträffat där. Det handlar om en ny stor trafiksäkerhetskampanj från Motormännen.