Sjuvåningshus inte välkomna i Åre

En exploatör från Gävle vill bygga fyra sju-våningshus i den nedre delen av Åre by.

Åres stadsarkitekt Björn Reuterswärd säger till SR Jämtland att så höga hus i den delen av Åre inte är aktuella.

Exploatören har heller inte lämnat in någon ansökan om bygglov.