Stödboende i Föllinge dröjer

Först i slutet av året kan det nya stödboendet för missbrukare i Föllinge vara klart.

Det tror Kjell Jonsson som är arbetsledare för vuxengruppen i socialtjänsten i Krokoms kommun.

Då börjar man med att ta emot en eller två personer.

Skälet till att det tar tid är att man rekryterar personal till boendet samtidigt som man måste se över om det finns övertalig personal som kan erbjudas jobbet.