Begär statligt stöd till samordnad tågtrafik

Nils Harvard, VD för Länstrafiken, vänder sig nu till regeringen med begäran om att staten skriver avtal om att långsiktigt skjuta till pengar till Norrtågsförsöket.

Det är ett försök som syftar till att samla tågtrafiken under en upphandlande huvudman för att bland annat bättre samordna tågen med övrig kollektivtrafik i Norrlandslänen.