Forskning ska bli mer kommersiell

Mittuniversitet vill starta ett holdingbolag för att stödja studenter, forskare och andra som vill driva företag med affärsidéer som bygger på forskningsresultat från universitet.

I en ansökan till Utbildningsdepartmentet begär Mittuniversitet åtta miljoner kronor i kapital till satsningen.

Tanken är att ett holdingbolag ska bidra till en ökad kommersialisering av forskningsresultaten.