Prästbrist i glesbygd

Bristen på präster i glesbygd är ett problem för många av svenska kyrkans församlingar. Nu kommer ett nödrop från Sveg där tre tjänster av fyra är obesatta.

- Obegripligt, säger prästen Christina Ternsjö som är inflyttad skånska och stortrivs i Sveg.

Från församlingarna finns önskemål om att rekrytera präster i samarbete med kommunen och näringslivet. Då skulle det gå lättare att ordna arbete även för eventuell make eller maka.