Olof T Johansson ut ur mp:s partistyrelse?

Det kommer troligen inte att finnas någon länsbo i miljöpartiets nya styrelse, som väljs på kongressen i helgen.
Miljöpartiet i länet har nominerat Olof T Johansson för omval, men han finns inte med i valberedningens förslag.

Karin Thomasson, miljöpartist och kommunalråd i Östersund, säger att det inte beror på politiskt missnöje utan snarare på att Olof T Johansson suttit i partistyrelsen under flera mandatperioder.