Nytt namn på flygplatsen i Sveg

I Härjedalen vill kommunen byta namn på flygplatsen i Sveg. Härjedalen Airport är ett av förslagen som skulle kunna locka fler turister.

I december i fjol - inför alpina VM i Åre - bytte Östersunds flygplats namn till Åre Östersund Airport. 
Syftet var att stärka regionen marknadsföringsmässigt.
Nu vill Härjedalens kommun göra samma sak.
En av orsakerna till att kommunen funderar på byta ut namnet Svegs flygplats, är att turistnäringen har upplevt att de turister de vill locka till Härjedalen, inte vet att Sveg ligger i Härjedalen. Det gör att det blir svårare att sälja Härjedalen som destination.

Härjedalens turistsamordnare menar också att namnet Svegs flygplats utesluter andra orter i Härjedalen.
Ordet flygplats - det vill turistsamordnaren byta ut mot det engelska airport för att locka utländska turister. Men hon menar att det kan vara en poäng att inte släppa svenskan helt, utan använda Härjedalen i namnet - med det typiskt svenska ä:et - vilket hon menar kan vara exotiskt för turister.

I dagsläget har kommunen flera namnförslag att ta ställning till: Härjedalen Airport, Sveg Härjedalen Airport, Härjedalen Sveg Airport eller Härejdalen Airport, Sveg. Och nästa vecka ska man bestämma sig.