Jämtarnas avfall ska analyseras

Östersund och flera andra kommuner i länet vill ta reda på hur pass bra vi är på att källsortera.

Avfallet i en container från varje kommun ska undersökas för att se vad folk har slängt i sina påsar och hur mycket som är felsorterat. 

Det kallas plockanalys och containrarna ska inom kort skickas till en anläggning i Örebro, som genomför sådana analyser