Frisök till gymnasiet kan tas bort

Skolminister Jan Björklund vill ta bort möjligheten för elever att söka till alla kommunala gymnasieskolor i Sverige utan att hemkommunen kan säga nej kunna om eleven tas emot i den andra kommunen. Det skulle drabba exempelvis skidakrobatikutbildningen i Åre.

Björn Bergetoft på gymnasieskolan i Järpen säger till DN att en lösning kan vara att knoppa av vinterakrobaterna till friskola så att alla kan söka, , det skriver DN idag.

Drygt 110 kommunala gymnasieutbildningar som redan är riksrekryterande har på nåder fått vara kvar - i avvaktan på den nya gymnasiereformen år 2009.