Soppåsars innehåll fingranskas

På måndag skickas mellan 15 och 20 ton sopor från Östersund till Kumla för analys. Kommunen vill veta vad som blir kvar i våra soppåsar när vi sorterat, alltså i de sopor som går till förbränning.

Göran Henriksson som är renhållningsingenjör vid Östersunds kommun säger till Radio Jämtland att om det finns mycket miljöfarligt material eller t ex matrester ska kommunen göra olika informationsinsatser.

Bergs kommun gör också en likadan analys.