Sjuksköterska anmäld för missbruk av medicin

Socialstyrelsen begär nu att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ålägger en sjuksköterska från länet en prövotid på tre år för hennes yrkesutövning.

Bakgrunden är att chefen vid hälsocentralen där sjuksköterskan jobbat anmält att hon utvecklat ett läkemedelsberoende.

Hon har även dömts för urkundsförfalskning, efter att ha förfalskat ett medicinrecept för eget bruk.

Sjuksköterskan har sökt hjälp för sitt medicinmissbruk.