Frystorkning av avlidna förordas

Frystorkning har lanserats som ett alternativ till kremering och jordbegravning. Kulturminister Lena Liljeroth Adelsohn meddelade i veckan att hon är beredd att driva frågan. Även Härnösandsbiskopen Tony Guldbrandzén är positiv till metoden.

Frystorkning innebär att den avlidnes kropp kyls ned i flytande kväve. Lätt vibration gör att kroppen faller samman till ett stoft som begravs i en lätt nedbrytbar kista. Och till skillnad mot kremering så blir det inga utsläpp i luften. Något som talar för metoden menar biskopen i Härnösand, Tony Guldbrandzen.