Sametinget sammanträder i Storhogna

Nu i veckan sammanträder Sametinget i länet. Med början på måndagen hålls Sametingets andra plenum för året i Storhogna.

För första gången finns en allmänpolitisk debatt på dagordningen och bland andra punkter som ska avhandlas finns samiska frågor inom Svenska kyrkan och ansökan om Samefondsmedel för att täcka arrendekostnader för renbete i Härjedalen.