Smuggelspriten ska bekämpas gemensamt

Nu satsar flera instanser i länet gemensamt för att motverka spridningen av olagligt importerad alkohol.

Det är länets kommuner, landstinget, polisen och alkoholkommittén som genom en kampanj hoppas kunna uppmärksamma länets föräldrar och störa langarna.

- I en temoundersökning har var fjärde 16-19-åring i Östersund köpt olaglig utlandsalkohol, och varorna är lätttilgängliga, säger Alkoholkommitténs Lars Lewerth.