Skenande kostnader för socialbidrag i Bräcke

Bräcke kommuns kostnader inom socialtjänsten har varit högre än förväntat hittills i år.

Fler söker ekonomiskt bistånd eller behöver placeras i hem för vård och behandling.

Kommunstyrelsens ordförande, Erik Magnusson, säger att han är bekymrad och tror att det kan vara den nya borgerliga regeringens politik som fått genomslag.