Fakultetsnämnd bromsar fortsatt fordonstekniksatsning i Östersund

- Teknikutbildningar ska koncentreras till Sundsvall. Därför har Mittuniversitetets fakultetsnämnd sagt nej till att det startas en tre-årig fordonsingenjörutbildning i Östersund.

Utbildningen skulle vara en fortsättning på satsningen på utbildningar inom fordonsteknik i Östersund, vid det före detta ATS-området (Arméns tekniska skola), som numera återtagit det ursprungliga namnet Fyrvalla.

Fakultetens dekan Ulla Lundström säger till SR Jämtland att det finns för lite personal på fakulteten i Östersund i förhållande till satsningens storlek. Dessutom finns ett tidigare beslut om att koncentrera teknikutbildningar till Sundsvall, tillägger hon.

Viveca Asproth som sitter med i fakultetsnämnden reserverade sig. Hon menar att att institutionen klarar den nya utbildningen särskilt som den - i likhet med redan beslutade utbildning i fordonssystemteknik som ska starta i Östersund i höst - skulle skötas i samarbete med Luleå universitet.

Flera företag har protesterat mot beslutet. Bland annat har Bilprovningens VD Magnus Ehrenstråhle i ett brev till universitetsstyrelsen krävt att utbildningen i Östersund startas.