Klimatförändringar i fjällen ska mätas

Länsstyrelserna i fjällänen ska kartlägga och övervaka hur klimatförändringarna påverkar i fjällen. Tanken är att hålla invånarna uppdaterade om klimatförändringens effekter på hemmaplan, säger Bengt Landström som jobbar på länsstyrelsens miljöanalysenhet i Norrbotten.

Det här är ett alldeles nystartat samarbete mellan länsstyrelserna i fjällänen och med fjällforskarna i framförallt Abisko och Tarfala.

Länsstyrelserna planerar att ha en likadan miljöövervakning så att man kan jämföra resultat, till exempel över hur växtssäsongen förlängs och hur snötäcket minskar.

Andreas Gyllenhammar på länsstyrelsen i Jämtland har tagit initiativet till det här klimat-samarbetet. Och det var rädsla hos länsinvånarna som fick honom att agera.

- Folk börjar bli oroliga över vad som händer med fjällen och vintrarna och det vill länsstyrelsen börja mäta och följa upp så vi kan informera jämtarna, säger Andreas Gyllenhammar.